Trang chủ | Tiếng Việt | English
Trang chủ >> Công ty
Công ty

Mục đích: Nhằm mục đích cải thiện hệ thống, cứ mỗi 8 năm, hệ thống hải quan Nhật NACCS sẽ tiến hành cập nhật và điều chỉnh. Lịch cập nhật mới nhật sẽ được áp dụng từ tháng 10/2017 với các thay đổi chủ yếu tập trung vào việc cải thiện tính chính xác của thông tin và tăng cường an ninh. Lịch triển khai và thông báo: Từ ngày 24/10/2017: Hệ thống đăng ký tài khoản mới AFR NACCS (Report ID Issuance System) sẽ ngừng hoạt động để tiến hành cập nhật hệ thống. 11:15 a.m (JST) Ngày 7/10/2017: Hệ thống khai báo AFR NACCS sẽ ngừng hoạt động để tiến hành cập nhật hệ thống. 5 a.m (JST) ngày 8/10/2017: Hệ thống đăng ký tài khoản mới và hệ thống khai báo AFR NACCS hoạt động lại bình thường. Các thay đổi chính: Điều chỉnh chức năng: 1. Cho phép điều chỉnh AFR khi thay đổi thông tin tàu Trước đây: Trường hợp thông tin tàu bị thay đổi (vd: đổi mother vessel), người dùng không thể khai chỉnh sửa. Nếu khai chỉnh sửa, hệ thống sẽ từ chối thông tin và trả thông báo lỗi. Điều chỉnh: Khi có sự thay đổi về thông tin mother vessel, hệ thống sẽ tự cập nhật thông tin vào tờ khai AFR. (Lưu ý: Thông tin mother vessel chỉ được cập nhật khi số MBL khai báo là chính xác.) 2. Cho phép điều chỉnh, hủy AFR (amend, delete) sau ETD Trước đây: Sau ngày ETD, NVOCC không được phép khai chỉnh sửa AFR. Khi chọn khai báo chỉnh sửa hoặc hủy, NVOCC sẽ nhận được thông báo lỗi từ hệ thống. Điều chỉnh: Cho phép NVOCC khai báo chỉnh sửa, hủy AFR sau ngày ETD và trước ETA. 3. Cho phép điều chỉnh số MBL khi khai báo sai Trước đây: Khi NVOCC khai báo sai số MBL, người khai báo phải hủy filing và lập khai báo mới. Điều chỉnh: Cho phép khai báo chỉnh sửa số MBL mà không cần hủy filing AFR. 4. Yêu cầu nhập lý do khi hủy khai báo (Cancel AFR filing) Trước đây: Khi hủy filing AFR, người dùng không cần nhập lý do hủy. Khi hủy filing AFR, người dùng được yêu cầu nhập lý do hủy filing. 5. Cập nhật tình trạng khai báo MBL Trước đây: NVOCC không biết tình trạng khai báo của MBL Điều chỉnh: NVOCC có thể theo dõi được trình trạng khai báo của MBL. Một số cập nhật khác: 1. Mở rộng giới hạn ký tự nhập số HBL, MBL từ 20 lên 35 ký tự 2. Mở rộng giới hạn ký tự mã Shipper/ Consignee/ Notify party 3. Mở rộng giới hạn ký tự số container từ 100 lên 200 ký tự 4. Mở rộng giới hạn ký tự hàng nguy hiểm (IMDG) từ 1 lên 5 ký tự 5. Thay đổi cách nhập số điện thoại (shipper/ consignee/ notify party): Chỉ nhập số, không nhập ký tự đặc biệt. 6. Cho phép nhập các mã cảng tại Nhật vào trường Port of Origin Code Chức năng mới: BLL: Ghép Bill, Đổi Bill và Tách Bill Trước đây: Khi cần ghép, đổi hoặc tách Bill, người dùng cần phải hủy (cancel) filing cũ và khai lại Bill mới. Việc này dẫn đến thông tin khai AFR mới sẽ gặp tình trạng quá hạn khai báo “Overdue”. Điều chỉnh: Cho phép người khai báo thực hiện ghép, đổi và tách bill mà không bị báo lỗi quá hạn khai báo “Overdue”. Đây không phải là quy trình bắt buộc nhưng sẽ cải thiện về phía người khai báo./.

Các tin khác
WEB THÀNH VIÊN International Freight forwarder www.weixin.vn GOL Co., Ltd www.gol.vn Golmart- Siêu thị điện tử của bạn  www.golmart.vn Gift shop www.golgift.com Khai Hải quan điện tử www.cds.com.vn shippingspace.net Siêu thị sách Gol Book www.golbook.com