Trang chủ | Tiếng Việt | English
Trang chủ >> Tin tức GOL
Tin tức GOL
Khai báo VGM từ phần mềm SMS Live - Bảng chào giá ưu đãi eVGM (25-08-2016)
Cổng kết nối dữ liệu EDI (01-07-2016)
Thông báo dịch vụ mới –Khai báo hàng eManifest đi Canada - Advance Commercial Information - ACI (01-07-2016)
[CẬP NHẬT] Thông tin mới nhất về điều luật SOLAS - khai báo VGM (04-06-2016)
Tháng 5/2014, Tổ chức Hàng Hải quốc tế (IMO), Ủy ban an toàn Hàng Hải (MSC) đã phê duyệt điều luật An Toàn Sinh Mạng Trên Biển (Safety of Life at Sea – SOLAS) trong đó yêu cầu chủ hàng phải khai báo và xác minh trọng lượng của container, đặc biệt là hàng nguy hiểm và hàng là chất rắn. Chủ hàng phải xác minh trọng lượng của container trước khi chất hàng lên tàu. Điều luật này bắt buộc sẽ được áp dụng từ 1/7/2016.
Khai báo VGM - Giải đáp câu hỏi về điều luật SOLAS mới được áp dụng từ 7/2016 (27/04/2016) (27-04-2016)
Các tin khác
Trang trước | Trang sau
WEB THÀNH VIÊN International Freight forwarder www.weixin.vn GOL Co., Ltd www.gol.vn Golmart- Siêu thị điện tử của bạn  www.golmart.vn Gift shop www.golgift.com Khai Hải quan điện tử www.cds.com.vn shippingspace.net Siêu thị sách Gol Book www.golbook.com