Trang chủ | Tiếng Việt | English
Trang chủ >> Hoạt động Công ty
Hoạt động Công ty
04/06/2016

Tháng 5/2014, Tổ chức Hàng Hải quốc tế (IMO), Ủy ban an toàn Hàng Hải (MSC) đã phê duyệt điều luật An Toàn Sinh Mạng Trên Biển (Safety of Life at Sea – SOLAS) trong đó yêu cầu chủ hàng phải khai báo và xác minh trọng lượng của container, đặc biệt là hàng nguy hiểm và hàng là chất rắn. Chủ hàng phải xác minh trọng lượng của container trước khi chất hàng lên tàu. Điều luật này bắt buộc sẽ được áp dụng từ 1/7/2016.

Xem các cập nhật trước đó tại đây

Là một công ty, chúng tôi có thể sử nhiều cách cân khác nhau cho nhiều loại hàng không?

Có, công ty có thể chọn cách tính VGM phù hợp với các loại hàng hóa khác nhau.Công ty không bị giới hạn sử dụng một cách tính duy nhất.

Chúng tôi có phải xác nhận cách cân cụ thể mà công ty lựa chọn dựa vào từng loại hàng của chúng tôi không? 

Không cần thiết. Công ty được tùy ý quyết định cách cân và tính VGM phù hợp. Dù vậy, điều luật SOLAS có hướng dẫn rằng trong trường hợp hàng hóa thuộc loại khó dỡ ra và cân riêng từng chi tiết, công ty nên báo cáo cân nặng dựa bằng cách 1: Cân tổng trọng lượng container đã đóng hàng. (các cách cân trọng lượng VGM) 

 

Khi nào cần khai báo VGM

Khi nào thì chủ hàng cần bắt đầu khai báo VGM?

Chủ hàng sẽ phải bắt đầu khi báo VGM từ ngày 01/07/2016

Container đi qua cảng chuyển tải có cần phải cân lại ở cảng chuyển tải hay không?

 Không. Cân lại tại cảng chuyển tải là không cần thiết. Khai báo VGM được yêu cầu thực hiện trước khi đưa container xuống tàu ở cảng xuất phát, trừ khi nó được đưa xuống tàu roro. Do đó, tất cả các container đều đã có VGM khi đi qua cảng chuyển 

Hạn chót khai báo VGM cho khai giấy hay khai điện tử có khác nhau không?

Theo như tài liệu hướng dẫn truyền dữ liệu VGM của Hiệp hội quản lý thiết bị Vận tải biển (OCEMA), chủ hàng nên khai báo VGM thông qua kênh điện tử hoặc EDI. Hạn chót khai báo VGM khi sử dụng những cách khai báo khác sẽ sớm hơn thời gian trên hệ thống điện tử. 
 Tôi là một freight forwarder. Tôi có thể thay mặt chủ hàng khai báo VGM hay không?

 Luật SOLAS quy định “chủ hàng” là tên chủ hàng trên vận đơn. Trong trường hợp tên của công ty bạn thể hiện như là “chủ hàng” trên vân đơn, bạn sẽ chịu trách nhiệm khai báo VGM.

Trong trường hợp bạn chỉ cung cấp dịch vụ cho chủ hàng thật sự và thông tin chủ hàng thật thể hiện trên vận đơn, bạn chỉ là bên thứ ba. Chủ hàng cần phải ủy quyền cho bạn để thực hiện khai báo VGM bằng cách nộp thư ủy quyền (LOA) cho hãng tàu khi anh ta sử dụng các cổng điện tử khai báo VGM như các giải pháp của GOL. 

Đối với lô hàng LCL, ai là người chịu trách nhiệm khai báo VGM? 

Luật quy định, “chủ hàng” là người đứng tên trên vận đơn sẽ có trách nhiệm khai báo VGM. Đối với lô hàng LCL, NVOCC, người gom tất cả lô hàng và phát hạnh vận đơn (HBL) cho các forwarder khác sẽ có trách nhiệm khai báo VGM cho hãng tàu sau khi nhận được thông tin trọng lượng từ các co-loaders.

Chúng tôi làm chủ hàng consolidator, tức là chủ hàng trên vận đơn. Như vậy, chúng tôi sẽ phải căn cứ vào thông tin khai báo trọng lượng của chủ hàng thực để khai báo lên VGM. Làm thế nào để chúng tôi có thể xác nhận thông tin khai báo là đáng tin cậy?

 Là chủ hàng trên vận đơn, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm khai báo VGM. Do đó, bạn cần phải thực hành việc thực hiện các thủ tục khai báo VGM trước ngày 01/07, bao gồm cả chủ hàng thực. Do đó, bạn cần phải đánh giá lại quy trình hoạt động của mình và thảo luận với các đối tác để tìm ra giải pháp tối ưu càng sớm càng tốt.

 

 Cách thu thập thông tin VGM

Làm sao để tôi biết được trọng lượng của mỗi container rỗng? 

Theo như hướng dẫn về luật SOLAS của Hiệp hội quản lý thiết bị Vận tải biển (OCEMA), nếu sử dụng cách tính 2, chủ hàng có thể sử dụng thông tin trọng lượng container rỗng được in trên mỗi container.

 

Bên cạnh việc kiểm tra trọng lượng rỗng của container được in trên vỏ cont, chủ hàng có thể kiểm tra với phía xe tải, kho hàng, hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của các hãng tàu để lấy thông tin. Ngoài ra, các hãng tàu cũng công bố các thông tin này trên trang web của họ.

Trong 3 cách kiểm tra trọng lượng của cont rỗng, cách nào là đáng tin cậy nhất? 

Không thể xác định được cách kiểm tra nào là cách đáng tin cậy nhất. Cách đảm bảo nhất để lấy trọng lượng cont rỗng là chủ hàng liên hệ với hãng tàu để lấy thông tin, sau đó yêu cầu bên xe tải hoặc bên cung cấp dịch vụ logistics kiểm tra lại thông tin được in trên container một lần nữa.

Trọng lượng rỗng của mỗi container có khác nhau không? Liệu container cùng loại, cùng kích cỡ có thể có trọng lượng giống nhau không? 

Hầu hết các hãng tàu công bố trọng lượng của container rỗng dựa vào kích cỡ và loại container. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng trọng lượng của các container cùng loại, cùng kích cỡ của mỗi hãng tàu vẫn có thể khác nhau.

Nếu như có sự chênh lệch giữa trọng lượng của container được cung cấp bởi hãng tàu và thông tin được in trên vỏ container, tôi phải làm sao? 

Theo hướng dẫn của luật SOLAS, bạn nên lấy thông tin trọng lượng được in trên vỏ cont. Nếu có sự chênh lệch giữa hai thông tin này, bạn nên liên hệ với hãng tàu để làm rõ.

Trường hợp bên xe tải cân container rỗng, sau đó cân container đã đóng hàng để lấy được trọng lượng hàng hóa và sau đó cộng với trọng lượng container rỗng thì có thể dùng thông tin này để khai VGM không? 

Miễn là bạn có thêm trọng lượng hàng và trọng lượng bì container, nó sẽ được coi là phương pháp 2 không có vấn đề làm thế nào bạn có được trọng lượng hàng hóa. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp này, bạn có thể cần phải chú ý đến việc cắt VGM và kiểm tra xem các tài xế xe tải có thể được trọng lượng hàng hóa cho bạn trước khi thời gian cắt VGM.  

Cách bạn cân được trọng lượng hàng hóa không quan trọng, chỉ cần thông tin khai báo là tổng của trọng lượng hàng và trọng lượng container rỗng là được chấp nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn ủy quyền cho bên thứ ba để cân nặng, bạn cần đảm bảo thực hiện tất cả những việc này trước hạn chót khai báo VGM.  

 

Trong quá trình khai báo

Tôi có cần nộp thêm thông tin nào khác đi kèm với VGM không? 

Các thông tin bắt buộc để khai báo VGM tùy thuộc vào từng hãng tàu. Hầu hết các hãng tàu sẽ yêu cầu cung cấp số booking, số container, đơn vị tính, tên chủ hàng (thể hiện trên vận đơn), người được ủy quyền, và VGM. Tuy nhiên, nên lưu rằng có một số hãng tàu lại yêu cầu cung cấp nhiều thông tin hơn thế. 

 

Sau khi khai báo VGM

Nếu như tôi cần chỉnh sửa thông tin khai báo VGM thì như thế nào? 

Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật thông tin VGM đến hãng tàu ngay lập tức và trước thời hạn khai báo. Bất kì chỉnh sửa nào sau thời hạn sẽ được quyết định có chấp thuận hay không tùy thuộc vào văn phòng đại diện của hãng tàu đó tại địa phương.

Ai sẽ là người kiểm tra sự chính xác của VGM?

 

 Theo như hướng dẫn của luật SOLAS, không có quy định nào bắt buộc các hãng tàu và các cảng kiểm tra độ tin cậy của VGM. Tuy nhiên, một số nước đã bắt buộc một số cơ quan phải thực hiện quy trình kiểm tra. Ví dụ, các cơ quan quản lý hàng hải của Trung Quốc sẽ kiểm tra ngẫu nhiên thông tin VGM.

Do đó, việc kiểm tra trọng lượng sẽ tùy thuộc vào quy định của mỗi nước cũng như cách làm việc của các cảng, các hãng tàu.

Bên cạnh lệnh “không cho lên tàu”, có các hình phạt nào khác nếu không khai báo VGM không? 

Có, các loại hình phạt sẽ tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng quốc gia. Một số nước đã bắt đầu quy định các khoản phạt cho trường hợp khai báo sai. Ngoài ra, một số cảng cũng thông báo rằng sẽ có các khoản phí phát sinh trong trường hợp container bị yêu cầu cân lại hoặc dỡ ra khỏi tàu vì thông tin trọng lượng sai lệch.

Vận đơn có thể hiện thông tin VGM không? 

Đây là tùy thuộc vào quyết định của các hãng tàu, nhưng hiện tại, chưa có thông báo từ bất kì hãng tàu nào về việc thay đổi thông tin trên vận đơn.

GIẢI PHÁP CỦA GOL

 

 

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

GOL support team - 08. 3833 3838 - support@cds.vn

Ms. Minh Tâm (0915.475.142) - Ms. Thanh Cảnh (0909.898.588)

 

 

 

cds
Các tin khác
Trang trước | Trang sau

Bình luận

bình luận

WEB THÀNH VIÊN International Freight forwarder www.weixin.vn GOL Co., Ltd www.gol.vn Golmart- Siêu thị điện tử của bạn  www.golmart.vn Gift shop www.golgift.com Khai Hải quan điện tử www.cds.com.vn shippingspace.net Siêu thị sách Gol Book www.golbook.com