Cách nhập khẩu hàng từ nước ngoài: Cần chuẩn bị những gì?

  1. Thủ tục nhập khẩu hàng từ nước ngoài

Để nhập khẩu một lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam, doanh nghiệp cần nắm vững các thủ tục nhập khẩu, chính sách nhập khẩu của từng loại mặt hàng, các loại chứng từ cần chuẩn bị để nhập khẩu lô hàng đó.

Các loại giấy tờ xuất nhập khẩu cần chuẩn bị để nhập khẩu một lô hàng gồm:

  • Vận đơn

  • Hóa đơn thương mại

  • Phiếu đóng gói hàng hóa

  • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có)

  • Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải xin giấy phép nhập khẩu

  • MSDS đối với hàng hóa chất

  • Giấy chứng nhận kiểm dịch (Phytosanitary certificate) đối với hàng hóa có nguồn gốc  thực vật, động vật

  • Các giấy tờ liên quan khác đến lô hàng