THÔNG BÁO CẬP NHẬT LUẬT FSMA- FSVP NĂM 2023

 

CẬP NHẬT LUẬT FSMA/FSVP NĂM 2023

Kính gởi Quý khách hàng,

Chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng trong thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ đăng ký FDA hàng đi Mỹ với cơ quan FDA của CÔNG TY TNHH TMDV CNTT G.O.L.

Bộ luật Food Modernization Safety Act (FSMA) là bộ luật mới nhất của FDA áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất, xuất/ nhập, phân phối, lưu trữ hàng hóa thực phẩm cho thị trường Mỹ. Trong bộ luật này, doanh nghiệp xuất và nhập khẩu đều cần thực hiện bổ sung các quy trình quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp để đảm bảo đạt chuẩn theo bộ luật FSMA và tiếp tục bán hàng vào thị trường Mỹ. Tóm tắt nghĩa vụ của các đối tượng xuất/ nhập khẩu hàng thực phẩm Mỹ bao gồm:

Nghĩa vụ

Nhà xuất khẩu

Nhà xuất khẩu rất nhỏ

Nhà nhập khẩu/ nhà nhập khẩu rất nhỏ

Điều kiện

Doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp liên kết, doanh nghiệp mẹ/ con) có doanh số trung bình trên US$1 triệu đô cho thực phẩm cho người và US$2.5 triệu đô cho thực phẩm cho động vật

Doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp liên kết, doanh nghiệp mẹ/ con) có doanh số trung bình dưới US$1 triệu đô cho thực phẩm cho người và US$2.5 triệu đô cho thực phẩm cho động vật

Tương tự tiêu chuẩn của nhà xuất khẩu

1

Doanh nghiệp có tối thiểu 1 nhân sự được đào tạo về chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm FSMA/ FSVP

Xây dựng một hồ sơ mô tả tóm tắt các bước kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm mà doanh nghiệp đang áp dụng.

 

Doanh nghiệp có tối thiểu 1 nhân sự được đào tạo về chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm FSMA/ FSVP

2

Doanh nghiệp xây dựng quy trình đánh giá và quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn FSMA/ FSVP

Viết một cam kết rằng nhà cung cấp đã tuân thủ luật an toàn vệ sinh thực phẩm của quốc gia, khu vực địa phương, bao gồm luật an toàn thực phẩm và quy định của nước gia địa phương.

Cung cấp giấy chứng nhận ATTP tại nước sở tại cấp.

 

Xây dựng quy trình FSVP Checklist để kiểm tra, đánh giá và duyệt nhà cung cấp

3

Doanh nghiệp thực hiện và lưu hồ sơ các bước đánh giá và quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn FSMA/FSVP trong vòng 2 năm để cung cấp cho FDA khi có yêu cầu

Nộp cam kết với FDA về doanh số trong vòng 3 năm để chứng minh doanh nghiệp đạt điều kiện đi theo luật “Modified FSVP”. GOL sẽ thực hiện công việc nộp hồ sơ cam kết này vào thời điểm đăng ký và gia hạn mỗi năm cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp lưu hồ sơ kiểm tra nhà cung cấp định kỳ và lưu hồ sơ kiểm soát chất lượng theo từng lô hàng nhập vào Mỹ

4

Doanh nghiệp phối hợp cung cấp hồ sơ thanh tra theo yêu cầu của FDA/ nhà nhập khẩu

Có nhà nhập khẩu tại Mỹ lập hồ sơ nghĩa vụ nhà nhập khẩu tương ứng cho doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp chưa có nhà nhập khẩu (ví dụ: hàng thương mại điện tử), doanh nghiệp cần chỉ định 1 nhà nhập khẩu FSVP (FSVP agent/ FSVP importer) để thỏa mãn điều kiện này.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ FSVP Plan lên cho FDA theo yêu cầu

5

Có nhà nhập khẩu tại Mỹ lập hồ sơ nghĩa vụ nhà nhập khẩu tương ứng cho doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp chưa có nhà nhập khẩu (ví dụ: hàng thương mại điện tử), doanh nghiệp cần chỉ định 1 nhà nhập khẩu FSVP (FSVP agent/ FSVP importer) để thỏa mãn điều kiện này.

 

Doanh nghiệp phối hợp cung cấp hồ sơ thanh tra theo yêu cầu của FDA (trong vòng 24H kể từ khi có yêu cầu)

 

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu có doanh thu dưới US$1 triệu đô: Doanh nghiệp thực hiện nộp bổ sung cam kết doanh số dưới US$1 triệu đô cho FDA. Phí nộp hằng năm

Các tính doanh số trung bình 3 năm:

Xác định doanh số trung bình trong 3 năm trước của doanh nghiệp (bao gồm công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết).

Cho doanh nghiệp năm 2023 (tính doanh số năm 2019-2020-2021).

Nếu doanh nghiệp chưa hoạt động đủ 3 năm, doanh nghiệp dự tính doanh số tương lai trong 3 năm tiếp theo

 

Quý khách vui lòng tham khảo nội dung qui định mới của luật FSMA/FSVP của FDA áp dụng cho các Doanh nghiệp mua, xuất mặt hàng thực phẩm sang thị trường Hoa Kỳ từ năm 2023, nếu Quý khách có cần trao đổi thêm, vui lòng liên hệ lại GOL để được tư vấn chi tiết.

Trân trọng

Bộ phận Suport:

                  Hotline: 0909 898 588                                               Email: fda@gol.vn

TIN TỨC