NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ KHAI HẢI QUAN AI CẬP ACI EGYPT

Câu hỏi về ACI

Tại sao cần khai ACI Egypt?

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập, nhằm tự động hóa quy trình hải quan, đơn giản hóa thủ tục và giảm thời gian thông quan, Ai Cập đang áp dụng thử nghiệm Hệ thống thông quan điện tử một cửa mới (ACI system) theo Nghị định số 38/2021 của Bộ Tài chính từ tháng 10/2021.

Cần phải khai ACI trước bao nhiêu tiếng khi hàng lên tàu?

Hàng hóa phải được nhà xuất khẩu đăng ký trên hệ thống điện tử ít nhất 48 giờ trước khi vận chuyển từ nước xuất khẩu.

Nhà xuất-nhập khẩu cần cung cấp những thông tin nào để được đưa hàng lên tàu?

Nhà xuất khẩu cần cung cấp Mã nhà xuất khẩu (Exporter Registration) và Mã nước xuất khẩu.

Nhà nhập khẩu cần cung cấp ACID Number và mã VAT của nhà nhập khẩu.

Bằng cách nào để cơ quan vận chuyển lấy được số ACID của lô hàng và có thể xác minh tính hợp lệ của nó?

Cơ quan vận chuyển có thể lấy số ACID thông qua nguồn nước ngoài hoặc các tài liệu vận chuyển được liệt kê trong đó trước khi giao hàng. Số ACID có thể được xác nhận bởi hệ thống Nafeza và nhà nhập khẩu có thể xem trạng thái của nó. Số ACID có giá trị trong 3 tháng. Trong trường hợp lô hàng không được thực hiện sau 3 tháng, nhà nhập khẩu sẽ phải xin số ACID khác. Và không bị phạt nếu không sử dụng số ACID trước đó.

Những lô hàng không có ACID thì sẽ được xử lý như thế nào?

Những lô hàng không có ACID sẽ không được dở và sẽ phải vận chuyển lại, mà nhà xuất khẩu sẽ chịu chi phí.

Chi phí ACI bao gồm những gì và ai là người phải trả?

Tổng chi phí nộp hồ sơ ACI gồm 2 phần: phí xử lí hồ sơ và phí chuyển tải tài liệu Blockchain. Các khoản phí này sẽ do nhà xuất khẩu trả.

Nhiệm vụ của Freight Forwarder trong quy trình thủ tục ACI

Các Freight Fowarder nước ngoài không cần gửi bất kỳ tài liệu nào qua CargoX Platform. Họ chỉ cần cung cấp BL do họ phát hành cho khách hàng của họ - nhà xuất khẩu - và nhà xuất khẩu có nhiệm vụ gửi BẢN SAO của vận đơn này, cùng với các chứng từ bắt buộc khác, tới cơ quan hải quan Ai Cập / NAFEZA qua Nền tảng CargoX trong hồ sơ ACI.

Câu hỏi về Blockchain CargoX

Cổng Cargo X là gì?

CargoX là hệ thống xác nhận chứng từ sử dụng công nghệ Blockchain. Nhờ vào công nghệ này, các chứng từ được nộp lên hệ thống Hải Quan Ai Cập sẽ được chứng thực là chứng từ gốc bởi người gửi (nhà xuất khẩu).

Trong trường hợp có nhiều hóa đơn, nhà xuất khẩu sẽ liệt kê chúng như thế nào trên nền tảng Blockchain CargoX?

Nhà xuất khẩu nước ngoài có thể tải lên nhiều hóa đơn nhưng phải trong cùng một tệp (file) trên nền tảng Block Chain.

Ai là người chịu trách nhiệm tải các dữ liệu chứng từ lên nền tảng BlockChain CargoX?

Nhà xuất khẩu sẽ tải lên bất kì tài liệu có sẵn nào và nhà nhập khẩu có thể đính kèm bất kì chứng nhận kiểm tra nào khác, do nhà nhập khẩu gửi sau khi lô hàng đến nơi.

Số đăng kí cho nhà xuất khẩu nước ngoài có phải là mã số thuế hay số đăng kí của họ trên nền tảng Block Chain CargoX hay không?

Số đăng kí của nhà xuất khẩu là mã số thuế hoặc số đăng kí thương mại.

Ai là người trả phí CargoX?

Tất cả các khoản phí phát sinh tại CargoX đều do nhà xuất khẩu thanh toán.

Các chứng từ cần có trên hệ thống CargoX bao gồm những gì?

Bao gồm tập hợp các tài liệu mà nhà xuất khẩu tải lên hàng hóa, thường bao gồm: B/L, Invoice (hóa đơn), Packing List (danh sách đóng gói) và CO.

Tại sao nhà xuất khẩu cần chuyển tải bộ chứng từ thông qua CargoX mà không phải là Email?

Bởi doanh nghiệp đang giải quyết lĩnh vực kinh doanh Thương mại Quốc tế và thế giới đang chuyển dần khỏi việc sử dụng tài liệu giấy, do đó, số hóa chính là cơ hội. Việc số hóa là rất quan trọng để đảm bảo việc truyền dữ liệu, tài liệu và quyền riêng tư của các công ty. Đây là hoạt động thương mại quốc tế và có sự cạnh tranh, vì vậy điều quan trọng là phải dựa vào công nghệ và nền tảng an toàn (blockchain) để đảm bảo tính xác thực của người gửi, lưu trữ dữ liệu và nhận tài liệu thuận lợi cho nhà nhập khẩu. Từ đó, tránh giả mạo tài liệu.

Câu hỏi về Nafeza E-portal

Nafeza E-portal là gì?

“Nafeza” sử dụng một nền tảng thông tin tích hợp để điều phối tất cả các thông tin vận chuyển cần thiết giữa các nhà xuất khẩu nước ngoài và các nhà nhập khẩu Ai Cập. Hệ thống này yêu cầu nhà nhập khẩu gửi tất cả các tài liệu vận chuyển và dữ liệu giao dịch cần thiết (thuế hải quan, kiểm soát nhập khẩu, cảng nhập, v.v.) thông qua một “cổng thông tin điện tử” trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng của nhà nhập khẩu khỏi các cảng ở Ai Cập.

Theo Cơ quan Hải quan Ai Cập, nền tảng “Nafeza” sẽ giúp Chính phủ Ai Cập tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về các thủ tục liên quan đến thương mại và các yêu cầu hải quan đối với việc thông quan hàng hóa. Misr Technology Services (MTS) chịu trách nhiệm quản lý hệ thống một cửa sổ mới.

Forwarder có cần đăng kí Nafeza E-portal không?

Người môi giới hải quan hoặc người môi giới vận chuyển hàng hóa có thể thực hiện các thủ tục đăng ký trước cho các lô hàng theo sự ủy quyền của người nhập khẩu.

Nếu nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu là hai bên tải lên các tập tin và thông tin trên hệ thống Nafeza, thì vai trò của nhà môi giới hàng hóa hoặc nhà môi giới hải quan trong quá trình này là gì?

Trước hết, nhà xuất khẩu không nhập dữ liệu trên Hệ thống Nafeza. Tất cả dữ liệu được nhập vào hệ thống đều thông qua nhà nhập khẩu. Nhà nhập khẩu thêm dữ liệu của nhà xuất khẩu của mình trong hệ thống cùng với các mặt hàng được liệt kê trong hóa đơn chiếu lệ để tạo Số ACID. Nhà nhập khẩu Ai Cập có thể ủy quyền cho nhà môi giới hải quan hoặc nhà môi giới vận tải hàng hóa thực hiện các thủ tục đăng ký trước cho lô hàng. Giấy ủy quyền của nhà nhập khẩu phải được ký và tải lên hệ thống để đảm bảo tính đúng đắn của các thủ tục.

TIN TỨC