Thông báo lịch nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương của Công ty Gol như sau:

- Thời gian nghỉ 1 ngày: thứ 4 ngày 21/04/2021 (Mùng 10 tháng 3 Âm Lịch)

- Thời gian đi làm lại : Bắt đầu 8h00 Sáng thứ 5 ngày 22/04/2021

TIN TỨC