THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NHÂM DẦN 2022 CỦA CÔNG TY G.O.L

- Thời gian nghỉ bắt đầu từ: Ngày 30.01.2022 (28 Âm Lịch) đến hết ngày 06.02.2022 (Mùng 6 tết).

- Thời gian đi làm lại: Ngày 07.02.2022 (Mùng 7 tết).


TIN TỨC