WEBINAR: THÔNG BÁO CÁC QUY ĐỊNH KHAI BÁO MỚI VỀ eHBL FILLING CỦA HẢI QUAN CANADA

Hải Quan Canada CBSA (Canada Border Services Agency) vừa đưa ra quy định khai báo mới về hàng hóa xuất khẩu đến Canada:

  • Từ ngày 04/01/2021, bắt buộc tất cả các nhà vận chuyển (Freight forwarders/ NVOCC) liên quan đến hàng hóa nhập khẩu tại Canada đều phải khai báo e-Manifest lên hệ thống ACI (Advanced Commercial Information), ít nhất 24 giờ trước khi hàng đến Canada. Đặc biệt CBSA không cho phép các nhà giao nhận hàng hóa (forwarder) ủy thác cho các hãng vận chuyển (carrier) kê khai thay như trước đây.
  • Khai báo thông tin House Bill lên hệ thống của CBSA nếu hàng hóa nhập khẩu hoặc transit tại Canada.
  • Khai báo thông tin Supplement Cargo Data lên hệ thống của CBSA trong điều kiện hàng hóa chuyển cảnh không xuống tàu (FROB).
  • Để khai báo được eHBL, các nhà vận chuyển (Master Consol/ NVOCC) bắt buộc phải mua BOND.

Hãy đăng ký tham gia buổi hội thảo Webinar của G.O.L tổ chức để có thể nhận được những hướng dẫn và giải đáp rõ ràng nhất về các quy định này:

Đăng ký Tham gia:

  • Nhấn GOING tại Facebook và điền thông tin đăng ký tham dự tại link: https://forms.gle/kTRQ3cR9ivFRLDrd8
  • Thời gian: Thứ Năm, ngày 05/11/2020 | Từ 10:00AM – 11:00AM.
  • Hình thức: Online webinar qua Zoom (link đăng ký sẽ được gửi qua email).
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: G.O.L

Xuất thân từ công ty giao nhận vận tải với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đội ngũ chuyên gia của G.O.L có sự hiểu biết sâu sắc về chuỗi cung ứng và sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách hàng trong các lĩnh vực liên quan.

TIN TỨC