Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam của tháng 1/2023 đạt 46.5 tỷ USD

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan công bố, tháng 1/2023 vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 46.56 tỷ USD, giảm 17.3% so với tháng trước.


Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu ước tính đạt 25.08 tỷ USD, giảm 13.6% so với tháng 12/2022 và tổng giá trị nhập khẩu ước tính đạt 21.48 tỷ USD, giảm 21.3%


So với 1/2022, giá trị xuất nhập khẩu của tháng 1/2023 giảm 25.01%, tương đương giảm 15.53 tỷ USD. Như vậy, trong tháng đầu tiên của năm 2023, cả nước xuất siêu 3.6 tỷ USD.Về số thu ngân nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 1/2023, ngành Hải quan thu về 24.852 tỷ đồng, bằng 5.8% so với dự toán, như vậy là giảm 42.3% so với 1/2022.


Năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 730.28 tỷ USD, tăng 9.2% so với năm 2021. Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 371.3 tỷ USD, tăng 10.5% và giá trị nhập khẩu đat 358.9 tỷ USD, tăng 7.9%.Tổng kết lại 2022, cả nước xuất siêu 12.4 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 12.4 tỷ, cao hơn nhiều so với con số 3.33 tỷ USD của năm 2021.


Với những thông tin trên của công ty GOL đã cho quý đọc giả cái nhìn tổng quát về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam đầu năm 2023.


TIN TỨC