ĐĂNG KÍ GIẤY PHÉP FMC CHO HÀNG HÓA VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN FMC

NHỮNG GÌ BẠN CẦN BIẾT VỀ GIẤY PHÉP FMC

 • FMC là gì?

  FMC là giấy phép mà US Federal Maritime Commission yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa phải có như là trung gian vận chuyển hàng hóa (Ocean Transportation Intermediary-OTI) trước khi công ty đi vào hoạt động. Quy định này áp dụng cho cả xuất khẩu và nhập khẩu.

 • OTI Bond là gì?

  OTI Bond (viết tắt của Ocean Transportation Intermediary Bond) là một quỹ bảo lãnh tài chính, mà phía doanh nghiệp bảo lãnh (bond surety) phát hành cho NVOCC để bảo đảm khả năng tài chính trang trải các khoản phạt, nếu có, liên quan tới trách nhiệm của những DN này. Mức bảo lãnh tối đa của bond là 150,000USD. NVOCC cần có OTI-BOND để đăng ký được giấy phép FMC

 • Tại sao Doanh nghiệp cần giấy phép FMC?

  Doanh nghiệp cần FMC License để phát hành được HBL trực tiếp theo tuyến Mỹ, ký hợp đồng trực tiếp tuyến Bắc Mỹ với các hãng tàu, và tự phát hành vận đơn, khai báo AMS trực tiếp (một hệ thống khai báo kiểm soát hàng hóa vận chuyển bằng tất cả các phương thức xuất nhập cũng như trong nội địa Mỹ, do Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng Mỹ thiết lập)

 • Chức năng của FMC License là gì?

  Đảm bảo hệ thống cung cấp vận tải biển quốc tế có tính cạnh tranh và đáng tin cậy để hỗ trợ nền kinh tế Hoa Kỳ và bảo vệ khách hàng trong quá trình vận chuyển, giao nhận hàng vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Hàng năm, FMC sẽ rà soát và giám sát tất cả thỏa thuận giữa hãng tàu với các nhà khai thác cảng biển và các hợp đồng vận chuyển giữa các hãng tàu và các NVOCC. FMC cũng duy trì và xem xét các hợp đồng dịch vụ được lưu giữ bí mật và ngăn ngừa các ảnh hưởng bất lợi cho vận chuyển hàng hóa đi và đến Hoa Kỳ.

CÁC BƯỚC HỒ SƠ ĐỂ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP FMC:

ĐĂNG KÍ OTI- NVOCC Bond

Bước 1

Các NVOCCs hoạt động bên ngoài Mỹ cần phải mua OTI-NVOCC Bond để có thể phát hành HBL đứng tên doanh nghiệp của mình.Quỹ OTI – NVOCC bond là một quỹ bảo lãnh tài chính, mà phía doanh nghiệp bảo lãnh (bond surety) phát hành cho NVOCC. Mức bảo lãnh tối đa của bond là 150,000USD. Thời gian đăng ký: 1-2 tuần

ĐĂNG KÍ FMC License

Bước 2

Nộp hồ sơ đăng ký giấy phép FMC License. Giấy phép FMC là giấy phép cần có để doanh nghiệp có thể phát hành HBL và ký hợp đồng service contract với carrier. Doanh nghiệp nước ngoài cần có bond OTI-NVOCC Bond để đạt điều kiện đăng ký FMC License. Thời gian đăng ký: 10 ngày

ĐĂNG KÍ HỆ THỐNG TARIFF FILLING

Bước 3

NVOCC cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng tuyến Mỹ, cần khai báo rõ toàn bộ chi phí dịch vụ của doanh nghiệp (selling rates & charges).Doanh nghiệp sẽ đăng ký tài khoản Tariff Filing và thực hiện khai báo Tariff Filing. GOL hỗ trợ khách hàng khai báo hộ Tariff Filing.

ĐĂNG KÍ MẪU HBL

Bước 4

Mẫu HBL của doanh nghiệp cần phải đăng ký với FMC. Khách hàng cung cấp mẫu HBL để được GOL tư vấn trước khi đăng ký. Thời gian đăng ký: 10 ngày