Điều kiện và thủ tục xuất khẩu thiết bị y tế [2023]

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển quốc tế sâu rộng như hiện nay, Việt Nam ta ngày càng đẩy mạnh việc buôn bán hàng hóa quốc tế. Trong số đó, xuất khẩu trang thiết bị y tế cũng là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm. Vậy thủ tục xuất khẩu trang thiết bị y tế như thế nào và được thực hiện ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời cho quy trình xuất khẩu trang thiết bị y tế trong bài viết sau

  1. Cơ sở pháp lý

Các doanh nghiệp cần quan tâm tới những văn bản pháp luật sau để tiến hành xuất khẩu trang thiết bị y tế ra nước ngoài: 

  • Luật Quản lý ngoại thương năm 2017

  • Nghị định 36/2016/ NĐ-CP quy định về quản lý trang thiết bị y tế;

  • Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 36/2016/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

  • Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.