Quy trình khai báo hải quan hàng nhập khẩu mới nhất (2023)

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển không ngừng. Vậy nên nhà nước ta đang không ngừng thúc tiến các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa với ưu đãi thuế quan. Cùng với đó, nhà nước cũng công khai quy trình khai báo hải quan hàng nhập khẩu. Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn về các bước thực hiện khai báo hải quan điện tử cho hàng nhập khẩu.

1. Hải quan điện tử là gì?

Hải quan điện tử là thủ tục hải quan mà trong đó có việc khai, tiếp nhận, cũng như xử lý thông tin khai hải quan. Đồng thời trao đổi các thông tin khác mà pháp luật đề ra về thủ tục hải quan giữa các bên liên quan. Việc này được thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử ở bên hải quan.