TƯ VẤN ĐÀO TẠO

LASEPS - Logical Analyzing Specifications of Enterprises, Products and Services

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP QUA PHƯƠNG PHÁP LASEPS

Logical Analyzing Specifications of Enterprises, Products and Services
 • Đào tạo và tư vấn về kinh doanh

  Các chuyên gia thương mại của GOL là những người dẫn đường đầu tiên cho Thương Mại Điện Tử Việt Nam từ năm 2002 và phát triển thị trường thành công cho nhiều sản phẩm lên Sàn Thương Mại.

  Các buổi Tư vấn và Đào tạo được xây dựng để hỗ trợ các doanh nghiệp:

  • Ứng dụng lý thuyết @LASEPS xây dựng kế hoạch phát triển thị trường cả kênh online và offline.
  • Quản trị doanh nghiệp và quản lý chất lượng sản xuất
  • Ứng dụng thương mại điện tử trong quản trị doanh nghiệp, khách hàng và phát triển kinh doanh.
  • Chương trình đào tạo tiếng Anh hiệu quả dành cho doanh nghiệp.

 • LASEPS - Logical Analyzing Specifications of Enterprises, Products and Services

  là phương pháp phân tích logic toán học chặt chẽ các đặc tính của doanh nghiệp cũng như sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp để DN hiểu tường tận về tiềm năng, qui mô, hệ thống cũng như những ưu khuyết điểm của sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp trong mối tương quan với khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Trên cơ sở phân tích các giá trị của doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, thị trường, khách hàng, LASEPS cho kết quả chuẩn xác và chi tiết nhất giúp doanh nghiệp vạch ra các giải pháp kinh doanh ngắn hạn – dài hạn tiếp cận thị trường mục tiêu, giải pháp cạnh tranh và phát triển thương hiệu ngày càng bền vững.