NAFTA là gì? Nội dung Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ

NAFTA là gì? Nội dung Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ

NAFTA đã tạo ra một sự thay đổi đáng kể trong cách thức các quốc gia này tiếp cận thị trường và thương mại với nhau. Với mục tiêu loại bỏ các rào cản thương mại và tạo ra một khu vực thương mại tự do, hiệp định này đã mở ra một loạt cơ hội và thách thức mới cho các doanh nghiệp và người dân trong khu vực Bắc Mỹ. Trên hết, NAFTA đã tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và thuận lợi, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và hợp tác quốc tế trong khu vực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về NAFTA, từ nội dung của hiệp định đến tác động của nó trên các quốc gia thành viên và thế giới.


1. NAFTA là gì?

NAFTA là viết tắt của North American Free Trade Agreement, tức Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Đây là một hiệp định thương mại đa quốc gia giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico, có mục tiêu tạo ra một khu vực thương mại tự do giữa ba quốc gia này.

NAFTA được ký kết vào ngày 17 tháng 12 năm 1992 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1994. Hiệp định này đã loại bỏ hoặc giảm đáng kể các rào cản thương mại, bao gồm thuế quan, giữa ba quốc gia thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa, dịch vụ và đầu tư qua biên giới.

NAFTA đặt ra các quy tắc và tiêu chuẩn về xuất xứ hàng hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hợp tác quy phạm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, và bảo vệ môi trường. Nó cũng cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn thương mại.

Từ ngày có hiệu lực, NAFTA đã tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và thuận lợi, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa ba quốc gia thành viên. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, NAFTA đã được thay thế bằng Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), một hiệp định được đàm phán để cập nhật và cải thiện NAFTA.