Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Thủ tục hải quan như thế nào

1. Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì?

Xuất nhập khẩu tại chỗ là hình thức mà doanh nghiệp Việt Nam bán hàng cho thương nhân nước ngoài nhưng hàng hóa được giao tại Việt Nam cho một doanh nghiệp khác được chỉ định bởi thương nhân nước ngoài.