Incoterms CPT là gì? Điều kiện CPT trong Incoterms 2020

Incoterms CPT là một trong các điều khoản quan trọng trong thương mại quốc tế theo Incoterms 2020 với mục đích nhằm xác định rõ trách nhiệm và chi phí vận chuyển hàng hóa từ người bán đến điểm đích đã đồng ý. Việc hiểu rõ hơn về Incoterms CPT sẽ giúp các doanh nghiệp nắm vững và áp dụng một cách chính xác trong các giao dịch quốc tế của mình, đồng thời tối ưu hóa quá trình vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu. Vì thế, trong bài viết này, hãy cùng GOL tìm hiểu chi tiết hơn về CPT trong Incoterms 2020 và những yêu cầu cụ thể của điều kiện này.


 1. CPT là gì?

CPT (viết tắt của “Carriage Paid To” nghĩa là “Cước phí trả tới”) -  một trong các điều kiện thương mại trong Incoterms, gồm các quy tắc và điều khoản do Tổ chức Thương mại Quốc tế (ICC) xuất bản. 

Theo điều kiện CPT, người bán có trách nhiệm chịu chi phí và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đến đã thỏa thuận trước. Người bán phải sắp xếp và thanh toán chi phí vận chuyển cần thiết để đưa hàng hóa đến điểm đích, sau đó chuyển giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển tại điểm xuất phát.


Tuy nhiên, khi hàng hóa đã được chuyển giao cho đơn vị vận chuyển tại điểm xuất phát, trách nhiệm và rủi ro sẽ chuyển từ người bán sang người mua. Từ đó, người mua sẽ tiếp tục chịu chi phí và rủi ro của việc vận chuyển tiếp theo cho đến khi hàng hóa đến điểm đến đã thỏa thuận.

Điều kiện CPT thường được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế khi người mua muốn kiểm soát quá trình vận chuyển từ điểm xuất phát đến điểm đến một cách rõ ràng và chính xác.


2. Hướng dẫn sử dụng điều kiện CPT trong Incoterms

2.1. Về phương thức vận tải

Điều kiện này sẽ được sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương tiện vận tải tham gia.


2.2. Chuyển giao hàng hóa và rủi ro (CPT - Carriage Paid To)

Trong điều kiện CPT, thời điểm người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng là khi đã chuyển giao đơn hàng cho đơn vị vận chuyển tại điểm xuất phát, chứ không phải giao hàng đến điểm đích cuối cùng. Điều này làm rõ rằng có hai điểm tới hạn trong điều kiện CPT, mỗi điểm đều có vai trò riêng về rủi ro và chi phí.

Các bên nên thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng về địa điểm giao hàng, nơi mà rủi ro được chuyển giao cho người mua và địa điểm đích cuối cùng mà người bán phải thuê phương tiện vận tải để chuyển hàng đến. Nếu không có sự đồng thuận về điểm giao hàng cụ thể, thì rủi ro được chuyển khi hàng hoá đã được giao cho người chuyên chở đầu tiên tại địa điểm mà người bán lựa chọn, và qua địa điểm đó, người mua không có quyền kiểm soát.

Nếu các bên muốn chuyển rủi ro tại một thời điểm muộn hơn (ví dụ như tại cảng biển hoặc sân bay), thì họ phải đặc thù và quy định trong hợp đồng mua bán.

Các bên cũng cần quy định càng rõ càng tốt địa điểm đến cuối cùng, nơi mà các chi phí đến điểm đó sẽ do người bán chịu trách nhiệm. Người bán phải ký hợp đồng vận chuyển phù hợp với địa điểm đến này. Nếu người bán phải trả thêm chi phí theo hợp đồng vận chuyển liên quan đến việc dỡ hàng tại điểm đích đã quy định, thì người bán không có quyền đòi người mua bồi hoàn những chi phí đó trừ khi có thoả thuận khác giữa hai bên. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quy định rõ ràng và chính xác trong hợp đồng mua bán để tránh tranh chấp và hiểu rõ trách nhiệm và chi phí của mỗi bên trong quá trình vận chuyển hàng hóa.


2.3. Chi phí dỡ hàng tại đích đến

Nếu trong hợp đồng vận chuyển mà người bán đã ký kết có bao gồm chi phí dỡ hàng tại cảng đích, thì người bán sẽ phải thanh toán cho chi phí này. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ, đó là nếu hai bên đã thỏa thuận trước rằng người mua sẽ hoàn trả lại chi phí dỡ hàng này cho người bán, nghĩa là người bán sẽ chi trả cho chi phí dỡ hàng tại cảng đích ban đầu, nhưng người mua sẽ hoàn trả lại số tiền này cho người bán sau đó theo thoả thuận giữa hai bên.


2.4. Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Điều kiện CPT đòi hỏi người bán phải thực hiện thông quan xuất khẩu cho hàng hóa nếu cần thiết. Tuy nhiên, người bán không phải chịu trách nhiệm thông quan nhập khẩu hoặc thông quan khi quá cảnh tại một nước thứ ba mà hàng hóa phải đi qua. Người bán cũng không phải trả thuế nhập khẩu hoặc chi phí liên quan đến thủ tục hải quan nhập khẩu tại các nước mà hàng hóa đi qua trong quá trình vận chuyển đến điểm đích đã thỏa thuận.


Xem thêm: Thủ tục khai báo hải quan điện tử hàng nhập khẩu

3. Nghĩa vụ giữa người bán và người mua trong CPT

Nhằm tăng cường trách nhiệm và vai trò của cả người mua và người bán trong quá trình giao hàng, CPT đã ban hành các nghĩa vụ cụ thể cho từng bên. Những nghĩa vụ này đảm bảo tính minh bạch và công bằng, giúp hai bên có thể hiểu rõ và thực hiện đúng trách nhiệm của mình để đảm bảo quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa diễn ra thuận lợi và hiệu quả.